услуги

Какво можем да предложим?

Термините „консултант“ и „консултации“ отдавна вече не предизвикват необходимото уважение. Много недобре планирани и свършени дейности през последните години бяха наречени „консултации“.

Мотивацията да помогнеш с опит, знания и квалификация е истинската причина да предложим нашите услуги на българския пазар. 

Нашата визия и мисия са да сме предпочитан партньор на микро, малки и средни фирми, които търсят своя по-добър, по-успешен и по-печеливш път в бизнеса. 

за клиенти от всички индустрии

можем да помогнем с

Подобрения в оперативните дейности

Имате ли подозренията, че се борите периодично с едни и същи проблеми? Имате ли съмнения, че нещата не се случват по начина, по който искате? Имате ли усещането, че не можете да подобрите реда във фирмата?

Внимателният външен поглед и преглед на извършваните дейности и процеси може да ни помогне да намерим заедно с вас необходимите решения. Ние не сме магьосници, които с вълшебна пръчка могат да отстранят всички натрупани проблеми. Но можем с опита, който имаме и с вашето активно участие да намерим слабостите и да определим необходимите действия, за да се случват нещата.

Несъответствията или проблемите могат да възникнат навсякаде в организацията. Най-често причините са неясно определени роли и отговорности, необучени служители, неясно определени процедури (т.е. ред за работа), неактуални документи, нетомно дефинирани процеси. Всичко това може да бъде анализирано и разбира се, подобрено. 

системи за управление

Системи за управление

Ако имате внедрена система за управление, по някои от ИСО стандартите, но мислите, че вие работите за нея, а не тя за вас, можете да ни потърсите.

Провеждането на преглед от ръководството и вътрешни одити са много мощни инструменти, за събиране на надеждна и актуална информация за ефективността на въведената система.

Ние, можем да помогнем при планиране и провеждане на периодичните прегледи от ръководството и вътрешните одити. Създадените документи от тези дейности са предназначени за висшето ръководство и показват актуалното моментно състояние на фирмата. 

Ние, ще направим „шеф под прикритие“, за да се разбере къде и какво се случва.

Финансови инструменти и експертиза

Ако имате нужда от съвет относно кандидатстване за кредит, инвестиции, оценка на бизнеса, съвети при сливания или придобивания, ние можем да бъдем вашият независим финансов експерт. 

Създаването на финансови и нефинансови ключови индикатори за дейността подпомагат събирането на данни, тяхния анализ и последващите решения, които са базирани на тези данни.

Опитът ни в цифри

фирми от машиностроене, металургия, общо производство
60%
фирми в областта на услугите
25%
в ИТ сектор
10%
В други сектори на икономиката
5%

Нашите бизнес консултанти могат да се похвалят с разнообразно портфолио, като успешно си сътрудничат с компании в производството, услугите, ИТ и други индустрии. С дълбоко разбиране на уникалните предизвикателства и възможности във всяка индустрия, нашите консултанти са добре подготвени да предоставят персонализирани решения, които стимулират растежа и успеха. Партнирайте с нас, за да отключите пълния потенциал на вашия бизнес, независимо от индустрията.