InVerted Business Advisors

Отключeте потенциала на бизнеса си!

Мотивацията да помогнеш с опит, знания и квалификация е истинската причина да предложим нашите услуги на българския пазар. 

Финансови инструменти и експертиза

- Създаване, въвеждане и анализ на финансови и нефинансови ключови индикатори
- Сливания и придобивания
- Управление на кредитен портфейл
- Съдействие при кандидатстване за кредит
- Връзки с инвеститори

Подобрения в оперативните дейности

- Анализ на силни и слаби страни
- Оценка на външни и вътрешни бизнес обстоятелства
- Определяне на бизнес рискове и възможности
- Планиране на действия, срокове и отговорности за овладяване на бизнес рискове и възможности

Системи за управление на процеси и качество

Помощ при подобряване на внедрени системи за управление относно:
- Качество
- Околна среда
- Здраве и безопасност при работа
- Енергии
- Сигурност на информацията
- Веригата на доставки

Стоенето на едно място, всъщност е бавно изоставане!

Ние, твърдо вярваме, че всеки бизнес и неговата организация са строго индивидуални и не може да се предлагат конфекционни решения. Конфекцията струва евтино, но в крайна сметка не води до подобрения и излиза по-скъпо. 

InVerted Business Advisors е бутикова компания за предоставяне на фокусирани решения, свързани с вашия бизнес и неговото подобряване. 

Хората, които се включват при осъществяването на нашите проекти, са професионалисти в своите области с опит над 20 години, натрупан в различни браншове на икономиката и в различни по големина и вид фирми. 

години опит
Клиенти
дни на място при клиенти

Защо да ни се доверите?

Опит

Доказани резултати

Персонален подход

Конфиденциалност

Разкажете ни за вашите трудности

За да можем да помогнем най-адекватно ни е нужно да получим първоначална информация за вашия бизнес и трудностите, които изпитвате. Попълнете формата и очаквайте нашето обаждане съвсем скоро! 

Имате ли нужда от нас?

Отговорете на няколко бързи въпроса и разберете дали имате нужда от нас и в кои области можем да помогнем!