InVerted Business Advisors

Отключeте потенциала на бизнеса си!

Мотивацията да помогнеш с опит, знания и квалификация е истинската причина да предложим нашите услуги на българския пазар. 

Финансови инструменти и експертиза

- Създаване, въвеждане и анализ на финансови и нефинансови ключови индикатори
- Сливания и придобивания
- Управление на кредитен портфейл
- Съдействие при кандидатстване за кредит
- Връзки с инвеститори

Подобрения в оперативните дейности

- Анализ на силни и слаби страни
- Оценка на външни и вътрешни бизнес обстоятелства
- Определяне на бизнес рискове и възможности
- Планиране на действия, срокове и отговорности за овладяване на бизнес рискове и възможности

Системи за управление на процеси и качество

Помощ при подобряване на внедрени системи за управление относно:
- Качество
- Околна среда
- Здраве и безопасност при работа
- Енергии
- Сигурност на информацията
- Веригата на доставки

Стоенето на едно място, всъщност е бавно изоставане!

Ние, твърдо вярваме, че всеки бизнес и неговата организация са строго индивидуални и не може да се предлагат конфекционни решения. Конфекцията струва евтино, но в крайна сметка не води до подобрения и излиза по-скъпо. 

InVerted Business Advisors е бутикова компания за предоставяне на фокусирани решения, свързани с вашия бизнес и неговото подобряване. 

Хората, които се включват при осъществяването на нашите проекти, са професионалисти в своите области с опит над 20 години, натрупан в различни браншове на икономиката и в различни по големина и вид фирми. 

години опит
Клиенти
дни на място при клиенти

Разкажете ни за вашите трудности

За да можем да помогнем най-адекватно ни е нужно да получим първоначална информация за вашия бизнес и трудностите, които изпитвате. Попълнете формата и очаквайте нашето обаждане съвсем скоро! 

Защо да ни се доверите?

Опит

Доказани резултати

Персонален подход

Конфиденциалност

Имате ли нужда от нас?

Отговорете на няколко бързи въпроса и разберете дали имате нужда от нас и в кои области можем да помогнем!